Link Search Menu Expand Document

SVJIS - Webový systém pro SVJ

SVJIS je open source CMS (Content management system) vyvíjený pro potřeby SVJ tak, aby zjednodušil komunikaci mezi vlastníky a výborem, umožňoval nahlašovat závady a pomáhal udržovat aktuální evidenci vlastníků a jednotek.

front page